Proč právě s námi?

Nabízíme víc než jen výrobu profilů.

Dokážeme urychlit vývojový proces díky kompletní kontrole jednotlivých fází.

 

NÁVRHY A VIZUALIZACE

Vaše požadavky se snažíme zapracovat do návrhu výrobku, který bude spolehlivý a konkurenceschopný.

PROTOTYPOVÁNÍ

Investice do forem a prototypů řešíme tak, aby nebyly překážkou pro zahájení projektu a vývoj nového výrobku.

TESTOVÁNÍ

Samozřejmostí je důsledná kontrola vstupních surovin a zajištění požadovaných materiálových i celoprofilových testů.

SÉRIOVÁ PRODUKCE

Na linkách vlastní výroby, které známe do posledního šroubku a s vlastním řídícím systémem máme proces výroby pod maximální možnou kontrolou.

CNC A SPECIÁLNÍ OPRACOVÁNÍ

Pokud pro vaše podnikání potřebujete finální díl včetně opracování, jsme připraveni vám toto zajistit na našich CNC strojích.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Pokud je pro vás kvalita povrchu kritickým požadavkem, nabízíme vám lakování a kašírování profilů na našich linkách.

 

 

Historie společnosti

 

 

Jsme společným podnikem francouzské společnosti GDP SA, která se zabývá výrobou tažených kompozitních profilů a nosných konstrukcí a české společnosti KORAL s. r. o., dodavatele kompletního sortimentu materiálů a potřeb pro laminování.

V rámci skupiny disponujeme 26 výrobními linkami ve výrobních závodech v Tišnově (Česká republika) a Montendre (Francie). V obou výrobních závodech probíhá nepřetržitá výroba 24/7.

Počátky pultruzní výroby v Tišnově sahají do 60. let minulého století. Tehdy byla výroba zaměřena výhradně pro potřeby armády. Hledal se materiál, který má velice podobné vlastnosti, především pevnostní, jako kov, ale je lehčí, nevodivý a je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům atd. Armádní projekty byly následně na řadu let nahrazeny výrobou laminátů jako výztuh do lyží.

V roce 1992 vznikla při privatizaci bývalého státního podniku Závody Stanislava Kostky Neumanna (SKN) firma KORAL, s. r. o. , která v této výrobě pokračovala. Aby firma KORAL, s. r. o. byla schopna reagovat a dostát neustále se zvyšujícím potřebám zákazníků, došlo tedy k rozdělení firmy na dva subjekty.

 

 

Certifikáty

 

 

ISO 9001 EN

ISO 14001 EN

AAA

TOP Rating

Dun & Bradstreet AAA Platinum Excellence

AAA Platinum Excellence

 


 

Povinná publicita

 

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace kompozitních materiálů společností GDP KORAL, s. r. o.”, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009458, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší uvedení inovovaných kompozitních profilů, konkrétně lopatek ventilátorů chladicích věží, střešních profilů a krytů telekomunikačních antén na trh prostřednictvím pořízení komplexní pultruzní výrobní technologie. Vývoj produktů je výsledkem vlastní činnosti společnosti ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Pro výrobu kompozitních materiálů dojde k inovaci výrobního procesu, která se opírá o nové konstrukční řešení.

Cílem projektu je pořízení technologického vybavení, které je nezbytné pro zahájení výroby nových unikátních kompozitních materiálů inovativním postupem, a tím nejen zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení jejího postavení na trhu, ale zejména uspokojení potřeb koncových zákazníků.


Naše společnost GDP KORAL s.r.o. realizuje projekt s názvem „Marketingová podpora exportu 2020+ GDP KORAL s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017931, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím individuální účasti na zahraničních veletrzích. Realizace projektu povede k rozvoji a růstu konkurenceschopnosti společnosti, prezentace v zahraničí, získání nových zákazníků a povede k nárůstu objemu exportu a celkových tržeb společnosti.


Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozvoj inovačního centra GDP KORAL, s.r.o. pro vývoj pokročilých profilů z kompozitních materiálů“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016038, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je pořízení moderních technologií, nezbytných pro vývojové a inovační aktivity a ověřování prototypů forem pro výrobu pokročilých profilů z kompozitních materiálů.

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti, které umožní posílení, zpřesnění a zkvalitnění výzkumných a vývojových aktivit. Realizací projektu dojde ke zlepšení schopnosti uvádět inovované produkty na trh, zvýšení produktivity a tím dosažení lepší konkurenceschopnosti v globálním měřítku.

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
Rozpis nabízených technologií pro účely VaV:

  • Pultruzní linka
  • Obráběcí centrum

Bližší informace na marketing@gdpkoral.com

 


 

Projekt

Vybudování FVE ve společnosti GDP KORAL, s.r.o. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000027

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Image
Loga

 

 

Projekt

KONTINUÁLNĚ APLIKOVANÉ POVRCHY PULTRUZNÍCH POLYMERŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Výzkum a vývoj sofistikované kontinuálně aplikované povrchové úpravy kompozitních profilů se zvýšenou odolností proti UV záření i otěru a s pohledově kvalitním povrchem, vhodnou do interiérů v automotive.

 

 

 

 


 

 

Projekt

INOVACE KOMBINOVANÝCH SPOJŮ KOMPOZITNÍCH PROFILŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Pořízení technologií pro zahájení výroby kompozitních profilů pro chladicí věže s inovovaným lepeným/kombinovaným spojem a jeho uvedení na tuzemský i zahraniční trh.

 

 

 


 

 

Projekt

ZVÝŠENÍ SMYKOVÉ A OHYBOVÉ PEVNOSTI KOMPOZITNÍCH PROFILŮ VYUŽITÍM 3D NAVÁDĚCÍCH A TVAROVÝCH PŘÍPRAVKŮ ROHOŽÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Výzkum a vývoj nového typu tažených kompozitních GFRP profilů (glass fiber reinforced polymer = skelné kompozity vyrobené pultruzí) s výrazně vyššími vybranými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi.

 

 

 


 

 Politika jakosti